יום ש', ז’ באלול תשע”ח
קישור לאתר משרד החינוך. באתר זה ניתן למצוא דוגמאות יישומיות לדיון והפעלה בכיתות, רעיונות לפעילויות בקהילה ובמשפחה והמלצות לספרים בהתאם לערך החודשי.
הורים יקרים בחודש תשרי נעסוק בבית ספר סביונים בערך "שיתוף והשתתפות" .
קרא עוד...
הורים יקרים החודש במסגרת מפתח הלב בבית ספר סביונים, אנו לומדים ומתנסים בחיבור-למעורבות חברתית.
הורים יקרים בחודש כסלו יושם דגש בבית ספר סביונים על הערך "שונות". נצלו את החודש להידברות עם ילדיכם בקבלת השונה.
הורים יקרים, חודש זה יוקדש בבית ספר סביונים לערך "ניהול קונפליקטים". מהו קונפליקט וכיצד לנהל ולנתב אותו לדרך של שיח?
קרא עוד...
הערך המרכז: "אחריות". החודש במסגרת התוכנית "מפתח הלב" אנו לומדים ומתנסים בבית ספר סביונים, בחיבור לערך "אחריות", תוך דגש על גילוי איכפתיות וערנות כלפי הסובב ופעולה למען איכות הסביבה. כמו כן, התנסות בגילוי אחריות אישית וקבוצתית בתחום הלימודי והחברתי.
קרא עוד...
הורים יקרים, החודש במסגרת התוכנית "מפתח הלב" אנו לומדים ומתנסים בחיבור לערך "נתינה". בחודש זה הילדים ישתפו בסיפורי נתינה ויתנסו בנתינה, יבררו כיצד הנתינה גורמת לנו להרגיש טוב יותר עם עצמנו, ויגלו איכפתיות, אחריות וערנות לסובב.
קרא עוד...
החודש במסגרת התוכנית "מפתח הלב" אנו לומדים ומתנסים בדגש על "אחדות ושונות". הלמידה וההתנסות החברתית -ערכית בחודש זה מאפשרת לכל תלמיד: לזהות את השונות הקיימת בסביבתו, מהם הגורמים לתחושת שייכות, גילוי סובלנות, קבלה וכבוד כלפי הזולת, בחינת מושגים בנושא חג הפסח וקישורם לנושא.
קרא עוד...
החודש במסגרת תוכנית "מפתח הלב" אנו לומדים ומתנסים בחיבור לערך"הכבוד". הלמידה וההתנסות החברתית-ערכית בחודש זה מאפשרות לכל תלמיד: *להתייחס אל הזולת בדרך המכבדת את שמו, דעתו, רצונו, כשרונו, רכושו וגופו. *לכבד את השונות במסורת, בתרבות, בדת, במנהגים ובאורח החיים של הזולת. *להשתמש במילים מכבדות ובשפת גוף מכבדת בזמן שיח. *לבחון התנהגויות מכבדות המתקשרות ליום ירושלים, יום הזיכרון ויום העצמאות כגון: כבוד לסמל, לדגל להמנון ולנופלים.
קרא עוד...
החודש במסגרת התוכנית "מפתח הלב" אנו לומדים ומתנסים בדגש על "עבודה בצוות". הלמידה וההתנסות החברתית-ערכית בחודש זה מאפשרות לכל תלמיד/ה: *עבודה בצוות ותרומה מכישוריו להצלחת המשימה. *גילוי מחויבות להצלחת משימת הצוות ופעולה תוך גילוי אחריות אישית. *התחשבות ברגשות, בצרכים ובדעות של חברי הצוות ושיתוף פעולה עימם. *ניהול שיח מכבד עם חברי הצוות ופתרון מחלוקות בדרך נעימה ומקדמת.
קרא עוד...
מרחבי כיתות
מרחב מקצועי
מרחב הורים
מפתח הלב
זהירות בדרכים
בטיחות באינטרנט
מידע בית ספרי
ברכות ואיחולים
נושא שנתי
גלריית תמונות
סביבות למידה מקוונות ומתוקשבות
דף אירועים חודשי
מחשב
למידה בשעת חירום