יום ש', ז’ באלול תשע”ח
א. יש לפתוח שני חלונות: אחד- אינטרנט לאתר: How to Draw , שני- צייר ב. לבחור באתר את הציור אותו רוצים לצייר ג. לצפות בשלב הראשון של הציור ולעבור לצייר ולצייר אח"כ, לצפות בשלב שני ולצייר גם אותו וכך הלאה
קרא עוד...
15:23 (21/01/14)
15:49 (21/01/14)
22:19 (21/01/14)
קרא עוד...
22:26 (21/01/14)
22:56 (21/01/14)
23:29 (21/01/14)
18:17 (06/03/14)
קרא עוד...
תוכנת עיצוב קלה וידידותית, ניתן להשתמש להכנת כרזות
קרא עוד...
15:50 (21/01/14)
22:25 (21/01/14)
22:45 (21/01/14)
22:55 (21/01/14)
23:28 (21/01/14)
17:43 (05/12/12)
תוכנת עיצוב מיוחדת עם תוספת אפקטים, צבעים, מברשות ועוד. נדרש להוריד את התוכנה לפני השימוש
קרא עוד...
15:18 (21/01/14)
22:16 (21/01/14)
22:24 (21/01/14)
22:45 (21/01/14)
22:54 (21/01/14)
23:31 (21/01/14)
קרא עוד...
17:45 (05/12/12)
19:48 (21/01/14)
19:47 (21/01/14)
19:45 (21/01/14)
15:52 (21/01/14)
קרה לכם שבאתם להעתיק טקטס מסוים בעברית מאתר וכאשר הדבקם הוא יצא הפוך?
15:44 (21/01/14)
תוכנת עיצוב מיוחדת עם תוספת אפקטים, צבעים, מברשות ועוד. נדרש להוריד את התוכנה לפני השימוש
15:42 (21/01/14)
תוכנת עיצוב קלה וידידותית, ניתן להשתמש להכנת כרזות
15:46 (21/01/14)
15:40 (21/01/14)
א. יש לפתוח שני חלונות: אחד- אינטרנט לאתר: How to Draw , שני- צייר ב. לבחור באתר את הציור אותו רוצים לצייר ג. לצפות בשלב הראשון של הציור ולעבור לצייר ולצייר אח"כ, לצפות בשלב שני ולצייר גם אותו וכך הלאה
15:53 (21/01/14)
09:54 (07/02/14)
מרחבי כיתות
מרחב מקצועי
מרחב הורים
מפתח הלב
זהירות בדרכים
בטיחות באינטרנט
מידע בית ספרי
ברכות ואיחולים
נושא שנתי
גלריית תמונות
סביבות למידה מקוונות ומתוקשבות
דף אירועים חודשי
מחשב
למידה בשעת חירום