יום ש', ז’ באלול תשע”ח

בבית ספר סביונים מאמינים ביכולתם של התלמידים, המורים וההורים לקחת אחריות על ההתנהגות בחברה על ידי הטמעת ערכים, ולתרום ליצירת אקלים מיטבי, אקלים שבו יוכלו התלמידים לחוש בטוחים, מוגנים ופנויים ללמידה, והמורים יוכלו ללמד ללא הפרעה. אחריות אישית וחברתית- בית ספר סביונים שואף להקנות לתלמידיו אחריות אישית ודפוסי התנהגות חברתית כבוד לזולת רגישות, הגינות, דרך ארץ וסובלנות. בית ספרנו שם לו למטרה לעודד את התלמידים ליצירת קשר חברתי בהידברות חיובית ותקשורת מקרבת ולחנכם להתנהג בכבוד הדדי ובדרכי נועם. משמעת והתנהגות בבית ספר סביונים- מוגנות ובטחון כל תלמיד זכאי לקבל יחס של כבוד כתלמיד וכאדם. כל תלמיד זכאי לקבל הגנה מפני פגיעה בגופו. ברגשותיו, בכבודו וברכושו . חל איסור מוחלט לנהוג באלימות מילולית ואלימות פיזית. חל איסור מוחלט לגעת בגופו של האחר בכוונה או כחלק ממשחק. יש להישמע לכל אדם מסגל בית הספר ולתלמידים בעלי תפקידים. אכיפת נהלי המוגנות והביטחון בבית ספר סביונים "חדר ללא הפסקה" זימון הורים. אזהרה בכתב להורים לפני הרחקה. השעיה. במקרים חריגים: תהיה הרחקה מיידית ללא השלבים הנ"ל, וכן תהיה השעיה ליותר מיום אחד. הופעה חיצונית בבית ספר סביונים- בית ספר הוא מסגרת חינוכית ונדרשת בו הופעה הולמת ומכובדת. יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה (חולצת טריקו חלקה עם סמל בית הספר). יש להגיע בנעליים סגורות או בסנדלים סוגרי קרסול. יש להגיע בשיער בצבע טבעי בלבד, אין לצבוע את השיער ואין לצבוע בגוונים. יש לענוד רק עגילים צמודי אוזן. פירסינג - לא בבית ספרנו. בחורף יש להגיע עם סווצ'ר ועליו סמל ביה"ס. שימוש בטלפון סלולארי בבית הספר ישנו טלפון ציבורי. זכותו של כל תלמיד להשתמש בו בהפסקות. על פי חוזר מנכ"ל 6/96 חל איסור להשתמש בטלפון סלולארי במהלך שעות הלימודים בבית הספר (בשיעורים ובהפסקות). אין להשתמש בפלאפון במהלך ההפסקות. ביה"ס לא יהיה אחראי לאובדן ו/או קלקול פלאפון. אחריות לימודית בחברה בה אנו חיים ישנה חשיבות רבה ללמידה ולהשכלה כמנוף לקידום חברתי ואישי. אחד מיעדי בית ספר סביונים הוא לקדם את הישגיו הלימודיים של כל תלמיד ותלמיד ולחנכו לחתירה מתמדת אחר הדעת לכל אחד מהשותפים לתהליך החינוכי-תלמיד, הורה ומורה-תרומה בהשגת יעד זה. נוכחות: ביקורו הסדיר של התלמיד בבית הספר חיוני לתפקודו התקין ומוסדר בחוק חינוך חובה.להורים אחריות חוקית לוודא כי ילדם מבקר באופן סדיר בבית הספר. יציאה מבית הספר לפני תום הלימודים מחייבת: עד השעה 12:00 – ליווי הורה, משעה 12:00 אישור בכתב מההורים. היעדרות התלמיד מחייבת: עד 3 ימים- אישור הורים, מעל 3 ימים- אישור רפואי. במקרה של אשפוז התלמיד בבית חולים – על ההורים ליידע את מחנכת הכיתה. היעדרויות ללא אישור תדווחנה לקצינת ביקור סדיר על פי חוזר מנכ"ל. השלמת חומר: השלמת חומר בעת היעדרות הינה הכרחית להשתלבות התלמיד עם חזרתו לבית הספר. על התלמידה חלה אחריות להשלים את החומר הנלמד בכיתה. ההורה מתבקש לוודא כי אכן השלמה זו מתבצעת. המורה והתלמידים יפעלו להעברת החומר החסר באופן מסודר. הגעה בזמן לשיעור: האיחורים משבשים את מהלכו התקין של השיעור. על התלמיד להיכנס לשיעור מיד עם הישמע הצלצול. בבוקר ובסיום ההפסקות, לשבת במקומו, להוציא את הציוד הנדרש ולהמתין לתחילת השיעור. ישיבה והקשבה: ישיבה במקום מאפשרת ניהול תקין של השיעור. הקשבה בשיעור מסייעת להצלחה. על התלמיד לשבת במקומו במהלך השיעור, אלא אם מתקיימת פעילות המאפשרת תנועה. על התלמיד להימנע מכל יציאה מחדר הכיתה ללא רשות. על התלמיד להישמע להוראות המורה ולבצען. הבאת ציוד: על התלמיד להגיע עם כל הציוד הנדרש לשיעור על מנת שלא תהיה סיבה להיסח הדעת ולחוסר קשב. שיעורי בית והכנה למבחנים: שיעורי הבית הם כלי חשוב בתהליך ההוראה והלמידה שכן הם מהווים המשכיות לנלמד בכיתה באמצעות תרגול, שינון וסיכום החומר. הכנתם היא חובה שחלה על התלמיד וההורים יכולים לסייע באמצעות עידוד, חיזוק ותמיכה. המבחן משמש אמצעי להערכת ידיעותיו של התלמיד. הכנה למבחן מאפשרת לתלמיד חזרה מקיפה ומעמיקה על החומר הנלמד. התלמיד זכאי לקבל הבהרה של החומר למבחן, ומידע על היקף המבחן ומועדו. על התלמיד חלה חובה ללמוד למבחן במלוא הרצינות. ההורים יסייעו באמצעות עידוד ותמיכה . אחריות בהפסקות להפסקה חשיבות רבה. היא נועדה לתת לתלמיד פסק זמן, הזדמנות לשיחה. למשחק ולאוורור. הפסקה אמורה להיות מהנה ונעימה לכולם. בהפסקה בבית ספר סביונים מתקיימות פעילויות מגוונות וכל תלמיד מוזמן לקחת בהן חלק. אין להימצא בכיתה בעת ההפסקה. רק בימים גשומים מותר לשהות במרחבים המוגנים. יציאה להפסקה וחזרה לכיתה תהיה שקטה. מתונה ותרבותית, תוך שמירה על המרחב האישי של כל תלמיד ותלמיד. במקרה של קונפליקט יש לפתור את חילוקי הדעות בהידברות ובדרכי נועם. יש לפנות למורה התורנית. אין לקחת את החוק לידיים. בבית ספר סביונים יש חלוקה לחצרות: החצר הקטנה, ובה מתקני השעשועים מיועדת לתלמידי כיתות א'-ב'. שאר החצרות מיועדות לתלמידי כיתות ג'-ו'. על התלמידים להימצא אך ורק בחצר המיועדת לשכבת גילם. תלמיד שיימצא בחצר שאינה מתאימה לשכבת גילו-יישב על הספסל במסדרון במהלך היום וכן ביום למחרת. על מנת לשמור על שלומם הגופני של הילדים, מותר לשחק את ורק בכדורים עשויים ספוג. תלמיד שיביא כדור מסוג אחר-יילקח הכדור ויוחזר לו בתום יום הלימודים. מזון ושתייה בשעה 09:35 ישנה ארוחת עשר בכיתות, במהלך הארוחה על התלמידים לשבת במקומותיהם ולאכול. אנו ממליצים לצייד את התלמידים בכריך מזון ובפרי או ירק. חל איסור על התלמידים לאכול חטיפים במסדרונות במהלך ההפסקה. אחריות סביבתית התלמיד זכאי ליהנות מהגנה על רכושו, ומסביבה נעימה, יפה ומטופחת. מבנה בית הספר על ציודו ומתקני נועדו לשרת את התלמידים ואת כל באי בית הספר. מקום אסתטי בו האווירה חמה ונעימה, תורם לתחושת השייכות ולאיכות הלמידה. יש לשמור על רכוש בית הספר ורכוש התלמידים. אין להשחית את רכוש בית הספר או לפגוע בציוד של הזולת. יש לשמור על הצמחיה במבנה ובחצרות. יש לשמור על ציוד הכיתה, ניקיונו ותקינותו. יש לשמור על שירותים נקיים ותקינים. "הניר לפח וחסל". סגל בית הספר פועל רבות על מנת להטמיע בקרב התלמידים את הערכים ונורמות התנהגות רצויים בחברה. כל תלמיד ותלמיד הוא עולם ומלואו. אנו אוהבים ומכילים כל אחד ואחד מתלמידינו, ומחפשים דרכים להגיע אל נפשם ולעודדם במלל, בתעודות ובחיזוקים חיוביים. יחד עם זאת אנו מציבים גבולות ברורים, אוכפים את הכללים ומבהירים שהתנהגות אלימה לא מתקבלת בחברתנו.